Week van de Duurzaamheid: projectbezoek Zonnepark en EnergieCafé over isolatie

Week van de Duurzaamheid: projectbezoek Zonnepark en EnergieCafé over isolatie

Tijdens de Week van de Duurzaamheid (8 t/m 16 oktober) is in de regio Noord-Veluwe van alles te zien, proeven en ervaren om te helpen het (werk)leven te verduurzamen. In Harderwijk kun je bijvoorbeeld een projectbezoek brengen aan het Zonnepark Bouw & Infrapark en deelnemen aan een EnergieCafé over Isolatie. Beide worden georganiseerd door lokale energiecoöperatie Endura Harderwijk.

 

Bezoek Zonnepark Bouw- en Infrapark

Datum: Zaterdag 9 oktober
Tijd: van 9.00 tot 12.00 uur
Plaats: Infracampus, Bouw & Infrapark, Ceintuurbaan 2, Harderwijk

Bezoek op zaterdag 9 oktober (van 9 tot 12 uur) het Zonnepark Bouw- en Infrapark. Het zonnepark met 1805 panelen werd in maart 2020 in gebruik genomen en leverde al meer dan 800.000 kWh lokale energie. Het project werd gerealiseerd met SDE-subsidie en burgerparticipatie. Vrijwilligers van Endura vertellen ter plekke meer over het project en hoe het project tot stand is gekomen. Bij de ingang van het Bouw & Infrapark wordt u verder verwezen naar het zonnepark op het gebouw van de Infracampus.

 

EnergieCafé Isolatie

Datum: Dinsdag 12 oktober (gratis)
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: California Harderwijk, Deventerweg 2a, Harderwijk

Neem dinsdag 12 oktober (van 19.30 tot 21.30 uur) deel aan het EnergieCafé over isolatie, georganiseerd door de Werkgroep Warmte van Endura. Door goed te isoleren, daalt het energieverbruik en voelt de woning of ruimte comfortabel aan. Tijdens dit café word je bijgepraat over de technische kant van isoleren, subsidiemogelijkheden en isoleren in de praktijk. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van individuele vragen aan de verschillende deskundigen. Je bent van harte welkom.

De focus van dit EnergieCafé ligt op het slim isoleren van een huis. Welke manieren van isoleren zijn er, wanneer pas je die toe, hoeveel kosten de maatregelen, welke subsidies kun je aanvragen? Welke actie past het beste in jouw situatie? Op dergelijke vragen kun je antwoord krijgen op het EnergieCafé. We beginnen met drie korte verhalen en daarna kun je vragen stellen aan de sprekers of andere bezoekers. Zo kun je vrijblijvend onafhankelijk advies krijgen.

Endura hanteert de RIVM-regels die gelden op 12 oktober: QR-code tonen, geen handen schudden en als u zich niet lekker voelt dan blijft u thuis.

 

Samen bouwen aan de toekomst

Met deze en andere initiatieven wil Endura bewoners, bedrijven, scholen, clubs en verenigingen ideeën geven om hun leefstijl, bedrijfsvoering en omgeving duurzamer en groener te maken. Samen bouwen we aan de toekomst van duurzaam Harderwijk en Hierden. Bouw ook mee, word lid van Endura.

#EnergieCafé #Projectbezoek #Zonnepark #BouwInfra #Harderwijk #WVDD #Week #Duurzaamheid #Endura

Ken je de RES gespreksassistent al?

Ken je de RES gespreksassistent al?

In Harderwijk zijn we onderdeel van Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe. De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen binnen RES Noord-Veluwe aan grootschalige energieopwekking uit zon en wind. En stap voor stap naar een schone en duurzame regio. Op de website van RES Noord-Veluwe vind je meer informatie over de ontwikkelingen.

 

Ken je de RES-gespreksassistent al?

Nieuw is de tool RES-gespreksassistent om feiten en veelgestelde vragen te checken over de Regionale Energiestrategie. Met de tool kun je als inwoner, initiatiefnemer, geïnteresseerde in de RES, raadslid of bestuurder, gemakkelijk de informatie vinden die je zoekt. Bijvoorbeeld als je je voorbereidt op een gesprek over de RES, de juiste feiten en cijfers op een rij wilt hebben, als je simpelweg meer te weten wilt komen over de RES, of wanneer je als organisatie wel eens vragen over de RES ontvangt.

De RES-gespreksassistent is een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. De gespreksassistent geeft per thema korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie via een ‘lees meer’.

De gespreksassistent is opgedeeld in 8 thema’s:

  • Wat is de RES
  • Tijdlijn en mijlpalen
  • Werkwijze
  • Wind, zon & warmte
  • Andere energiebronnen
  • Natuur & ruimte
  • Participatie
  • Meer info & begrippenlijst

 

#res #endura #energietransitie #energiestrategie #resgespreksassistent #zonnepark #duurzame #energie #groene #Harderwijk #Hierden

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Endura: zonneparken in Harderwijk, dat kunnen we zelf

Zonneparken in Nederland zijn voor het grootst deel in handen van buitenlandse investeerders. Van de 33 grootste zonneparken is inmiddels 79 procent in buitenlandse handen (bron onderzoek AD). De discussie laait op: “Ons land gaat in de uitverkoop”, “Subsidiegeld verdwijnt naar het buitenland”, “Zonnepanelen als melkkoe”, “Buitenlandse investeerders in zonne-energie helpen de energietransitie te versnellen”. Endura zet zich in voor lokaal eigenaarschap onder het motto: Wij doen het zelf!

De transitie van fossiele naar groene energie is in volle gang, maar in het ene land gaat dat sneller dan in het andere. Van alle Europese landen staat Nederland relatief laag op de lijst als het gaat om de verduurzaming van energiebronnen. We produceren slechts 9 procent groene energie. In het Klimaatakkoord staat dat alle Europese landen in 2050 energieneutraal moeten zijn. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn gedaald.

Dat Nederland actie moet ondernemen om de energietransitie te versnellen, staat buiten kijf. De overheid subsidieert volop om al die projecten vlot te trekken, via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Ook buitenlandse bedrijven helpen onze energietransitie te versnellen. En maken daarbij graag gebruik van onze subsidies. Ze verdienen op deze manier veel geld dat eigenlijk voor de regio bedoeld is waar de zonneparken liggen. Buitenlandse kopers komen met name uit landen als Duitsland en Denemarken. Die landen zijn verder gevorderd met hun energietransitie. Deze bedrijven en investeerders hebben meer ervaring met energieprojecten en stappen sneller in dan hun Nederlandse concurrenten.

 

50/50 regeling

Eind 2019 is een nieuw streven opgenomen in het Nederlandse Klimaatakkoord: de norm is dat van de duurzame energieprojecten, zoals zonne- of windenergie, 50% eigendom moet zijn van omwonenden en kleine lokale bedrijven. De resultaten hiervan zullen pas over enkele jaren zichtbaar zijn, want het opstarten van projecten als deze kost jaren. Maar het streven geeft hoopt.

 

Lokaal eigenaarschap

Lokale energiecoöperatie Endura Harderwijk promoot al vanaf 2016 lokaal eigenaarschap voor de opwek van groene energie. “Hiermee dragen we samen bij aan de klimaatdoelstellingen, verduurzaming van Nederland, de regio en de gemeente”, zegt Wim Sederel, directeur van Endura. “Lokaal eigenaarschap vergroot het draagvlak voor de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie. De de lasten en lusten worden lokaal eerlijk verdeeld en inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. En dat is hard nodig, want energietransitie raakt ons allemaal.”

Veel zonneparken zijn verworden tot een aantrekkelijk financieel product. Vlak voor of vlak na de bouw worden ze opgekocht door grote en/of buitenlandse partijen. “Het gaat deze bedrijven niet om het opwekken van groene stroom. Bij Endura ligt dat anders. De waarde die Endura als lokale energiecoöperatie nastreeft is primair gericht op verduurzaming van onze gemeente en inwoners en bedrijven helpen te verduurzamen door zelf lokaal groene energie op te wekken en de energiekosten en verbruik omlaag te brengen.”

“Het financiële rendement op onze zonneparken wordt direct weer ingezet om lokaal meer groene energie op te wekken. Het wordt in overleg met de leden van Endura geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe lokale projecten en initiatieven. De projecten worden door onszelf samen met lokale partijen gerealiseerd. Voor elkaar en door elkaar.”

 

Lokaal groene energie opwekken in Harderwijk doen we zelf

Succesvolle voorbeelden zijn er al in gemeente Harderwijk, zoals de zonneparken op de daken van Manege Rantrime, Sonnevanck en Bouw & Infrapark. Er zijn momenteel diverse projecten in voorbereiding, waaronder het Zonnepark Harderwijk in samenwerking met gemeente Harderwijk.

#lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen #lokale #groene #energie #energiecoöperatie #Harderwijk #Hierden #zonnepark #zonnepanelen