11 oktober Endura EnergieCafé ‘Samen een auto delen’

11 oktober Endura EnergieCafé ‘Samen een auto delen’

Samen een auto delen met je buurt. Endura start project deelauto’s in Harderwijk

Binnenkort kunnen inwoners van Harderwijk samen gebruikmaken van elektrische auto’s in onze gemeente. Dit ambitieuze initiatief van Endura, zal later dit jaar van start gaan en biedt een innovatieve oplossing voor de alsmaar groeiende parkeerproblemen in onze binnenstad en woonwijken, terwijl parkeervergunningen duurder zijn dan ooit tevoren. De keuze voor elektrische deelauto’s maakt dit project niet alleen praktisch, maar ook milieuvriendelijk.

 

Wil je samen met je buurtgenoten/wijk aansluiten bij dit plan?

Kom naar het EnergieCafé en geef je ter plekke op als geïnteresseerde.

 

Endura, onze lokale energiecoöperatie, zet zich regelmatig in voor EnergieCafés, projecten en acties om bewoners, bedrijven en organisaties in Harderwijk en Hierden te helpen samen hun energieverbruik en leefomgeving te verduurzamen. Het delen van auto’s biedt niet alleen voordelen voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat je mobiel blijft zonder zorgen over kosten voor aanschaf, onderhoud, brandstof en parkeren. Op woensdag 11 oktober 2023 organiseert Endura een speciaal EnergieCafé voor alle geïnteresseerden, van 19.30 tot 22.00 uur in California Harderwijk. Deelname is gratis.

Lees meer over deelmobiliteit >

Programma

Parkeerbeleid Harderwijk
Tijdens het EnergieCafé op 11 oktober zal Wethouder Wilco Mazier meer vertellen over de plannen voor het parkeerbeleid in Harderwijk-stad.

Project deelauto’s Harderwijk
Endura zal het idee van ‘warm delen’ introduceren, waarbij elektrische auto’s worden gedeeld alsof het je eigen auto is. Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen, jouw ideeën delen en jezelf inschrijven voor dit spannende initiatief. Natuurlijk doen we dit alles onder het genot van een hapje, koffie en drankje, aangeboden door Endura.

Wim Sederel, directeur van Endura, is enthousiast: “De auto wordt geparkeerd op een vaste locatie in jouw buurt, bij een laadpaal. De laatste gebruiker zorgt ervoor dat de auto weer opgeladen en schoon klaarstaat voor de volgende gebruiker. Via een app kun je de auto reserveren en de ritten maken die je wilt. Dit alles voor een vergoeding per kilometer en per uur, vanaf €50 per maand voor een nieuwe of zeer jonge elektrische vijf-persoonsauto. Er zijn geen onverwachte kosten of langdurige contracten (opzeggen kan maandelijks). Als de auto veel wordt gebruikt, voegen we er gewoon een extra auto aan toe. We willen dit idee uitrollen met ‘OnzeAuto,’ een coöperatie die bewoners in wijken, buurten en gemeenten in heel Nederland helpt om auto’s met elkaar te delen.”

Datum: woensdag 11 oktober 2023
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur (zaal open om 19.00 uur)
Plaats: California, Deventerweg 2A te Harderwijk

 

Aanmelden

Deelnemen aan het EnergieCafé is gratis. Iedereen is welkom. We starten om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). We verwachten veel bezoekers, daarom is aanmelden vooraf gewenst. Aanmelden kan via info@endura-harderwijk.nl (vermeld met hoeveel persoen je komt).

12 september Endura EnergieCafé ‘Warmlopen voor een warmtenet’

12 september Endura EnergieCafé ‘Warmlopen voor een warmtenet’

Warm met warmtenetten in Harderwijk

Op dinsdag 12 september hebben Endura en de gemeente Harderwijk gezamenlijk een EnergieCafé georganiseerd bij California Harderwijk om de inwoners te informeren over de mogelijkheden van warmtenetten als duurzame energiebron. Het EnergieCafé bood inzicht in wat warmtenetten zijn, hoe ze bijdragen aan de verduurzaming van Harderwijk en Hierden, en welke uitdagingen zich voordoen. Meer dan 75 enthousiaste bezoekers namen deel aan dit informatieve evenement.

Wat is een warmtenet?
Roelof Potters van Alliander gaf een duidelijke uitleg over wat een warmtenet precies inhoudt en wat dit betekent voor huiseigenaren en huurders. Een warmtenet bestaat uit geïsoleerde leidingen die warmte transporteren van een nabijgelegen duurzame warmtebron naar een warmteoverdrachtstation. Van daaruit wordende cv’s in individuele woningen aangesloten op het netwerk. Voor goed geïsoleerde woningen (met een label D of hoger) biedt aansluiting op een 70 graden warmtenet een duurzame verwarmingsoplossing. Vloerverwarming wordt hierbij aangemoedigd, en voor warm tapwater is vaak een extra voorziening nodig, zoals een boiler of warmtepomp.

Samen de wijk verduurzamen
In de wijk Stadsweiden hebben bewoners al in 2019 de handen ineengeslagen in het Bewonersinitiatief Duurzaam Klein Stedenwaard (DKS). Ze streven ernaar om gezamenlijk een collectieve of individuele gasvrije oplossing te vinden. Ab de Haas legde uit welke stappen al zijn gemaakt. Op dit moment wordt een enquête gehouden om te peilen of buurtbewoners de voorkeur geven aan individuele verduurzaming (bijvoorbeeld met de collectieve aankoop van warmtepompen) of aansluiting op een warmtenet. Na het verzamelen van de resultaten zullen alle opties worden uitgewerkt en besproken met bewoners, Endura en de gemeente. Andere wijken volgen deze ontwikkelingen met grote belangstelling.

Belangrijke rol van woningcorporaties
Rob Paalman van Uwoon benadrukte de impact van duurzame warmtenetten op huurders in Harderwijk, waarvan ongeveer 6.000 woningen eigendom zijn van de coöperaties Uwoon en Omnia wonen. De woningcorporaties hebben dus een belangrijke stem in de besluitvorming over verduurzaming in de gemeente. Het doel is om alle coöperatiewoningen in 2050 CO2-neutraal te maken, waarbij vanaf 2028 woningen met E-F-G labels niet meer verhuurd mogen worden. De verduurzamingskosten mogen niet worden doorberekend in de huurprijs, en de betaalbaarheid van energie en comfort moeten behouden blijven. Keuzevrijheid voor huurders en duurzame energieopwekking zijn ook belangrijke uitgangspunten.

Plannen voor de gemeente Harderwijk
Machiel Karels, de projectleider voor de warmtetransitie in de gemeente Harderwijk, deelde enthousiast de ontwikkelingen over warmtenetten in de gemeente. Hij benadrukte dat de verduurzaming van de gemeente een gezamenlijke missie is, waarbij bewoners, wooncoöperaties, Endura en andere initiatieven samenwerken. Er zijn nu tien potentiewijken geïdentificeerd waar de gemeente begint, rekening houdend met bestaande initiatieven, energielabels van woningen, het aantal huurwoningen en de aanwezigheid van duurzame energiebronnen.

Het eerste warmtenet is al gerealiseerd in het Waterfront, de wijk Nieuw Weiburg. Het project werd gestart om te voorkomen dat individuele initiatieven tot ruimtelijke en geluidsproblemen zouden leiden. Het warmtenet van gemeente Harderwijk maakt gebruik van de Randmeren als duurzame warmtebron. Het net zal zich in de toekomst uitstrekken naar locaties buiten het Waterfront, zoals het stadhuis en de Zeebuurt. De Zeebuurt en Hanzewaard worden momenteel door de gemeente, samen met Uwoon onderzocht voor de aanleg van warmtenetten. De volgende stap is het opstellen van een Wijk Uitvoeringsplan (WUP), dat in nauwe samenwerking met bewoners wordt uitgewerkt.

De rol van Endura
Sander Fijn van Draat, bestuurslid bij Endura, legde uit dat Endura als coöperatie actief deelneemt aan gesprekken over duurzaamheid in de gemeente. Warmtenetten met hernieuwbare bronnen passen binnen de missie van Endura, waarbij het delen van zowel de voordelen als de lasten een belangrijk aandachtspunt is. Er wordt nagedacht over manieren om gebruikers meer zeggenschap te geven over warmtenetten en zelfs mede-eigenaarschap mogelijk te maken, vergelijkbaar met het Zonnepark Harderwijk.

Het EnergieCafé werd afgesloten met een levendige paneldiscussie waarin vragen werden beantwoord en meningen werden gedeeld. En er werd nagepraat onder het genot van een gezellige borrel, aangeboden door Endura en de gemeente.

 

Presentaties

De presentatie van de avond kan je hier vinden: Presentaties EnergieCafé warmtenetten en op verzoek is ook het Buurtplan Zeebuurt  toegevoegd.

 

EnergieCafé: Help! Mijn energierekening

EnergieCafé: Help! Mijn energierekening

Op 10 oktober 2022 organiseerde Endura, samen met de gemeente Harderwijk het EnergieCafé: Help! Mijn energierekening. Het EnergieCafé werd bezocht door meer dan 75 belangstellenden. Zij kregen uitleg over de opbouw van hun energierekening en ontvingen tips en informatie om hun kosten te verlagen. Naast goed controleren van de rekening, alert zijn op speciale tarieven en kosten, bleek vooral het verlagen van het eigen energieverbruik de belangrijks winst op te leveren.

Besparen op je energieverbruik en je energiekosten kan in veel gevallen. Hoe krijg je grip op je energiekosten? Daar keken we samen naar tijdens het EnergieCafé.

 • Waarom zijn de prijzen zo hoog?
 • Welke kosten staan er precies in het jaaroverzicht van je energieleverancier?
 • Welke kosten kun je zelf beïnvloeden en hoe?
 • Welke regelingen en subsidies zijn er nu beschikbaar voor bewoners en bedrijven in Harderwijk?
 • Wat kun je zelf doen om je energieverbruik te verlagen?
 • Hoe kunnen we zorgen dat we minder afhankelijk worden van (grijze) buitenlandse elektra en gas?

Samen de energietransitie in Harderwijk vormgeven

Wim Sederel, directeur van Energie coöperatie Endura opende het EnergieCafé door alle bewoners, bedrijven en instellingen aan te moedigen mee te doen om de energietransitie in Harderwijk en Hierden samen vorm te geven. Onafhankelijker te worden door ons eigen verbruik zelf lokaal en duurzaam op te wekken. Endura wil dit begeleiden, zodanig dat iedereen hierover kan meepraten, meebeslissen en de vruchten ervan kan plukken. Endura praat mee aan belangrijke beleidstafels. Op deze manier hebben alle leden in de coöperatie een stem.

 

De energiemarkt

Roelof Potters (energieprofessional) legde uit hoe de huidige internationale energiemarkt werkt en energieprijzen ontstaan. Tot een jaar geleden was er nog weinig aan de hand. Inmiddels zijn de prijzen enorm gestegen door de beperking van gas uit Rusland en het vullen van energiebuffers voor de winter door Europa. De verwachting is dat prijzen voorlopig hoog zullen blijven tot Europa stappen heeft kunnen maken in de transitie naar eigen opwek van duurzame energie en onafhankelijk wordt van gas. Dit zal de energieprijs op termijn waarschijnlijk stabiliseren.

 

Je energierekening nader bekeken

Peter van de Berg (Penningmeester Endura) besprak de verschillende kostenposten op je energierekening, waar je op moet letten en waar je invloed op hebt. Denk aan dag- en nachttarief, variabel of vasttarief, hoogte van het vastrecht en het teruglevertarief. Vergelijk leveranciers op al deze punten. Pas ook op voor hoge voorschotten. Energieleveranciers kunnen ook omvallen! De grootste besparing is echter te bereiken door het eigen energieverbruik te verminderen. Dat is goed voor je portemonnee en de wereld.

 

Hoe helpen gemeente en overheid

Tom Meuwissen (Beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Harderwijk) lichte de diverse initiatieven, subsidiemogelijkheden en regelingen toe die de gemeente beschikbaar stelt om kosten op korte en langere termijn te verlagen. Zo is er het initiatief Aardgasvrij wonen, het Financieel Trefpunt en de Toekomstbestendig wonen lening. Nieuw is het Klusteam dat per november in Harderwijk zal worden ingezet om met name woningen met een slecht energielabel te voorzien van kleinschalige verbetermaatregelen. Verder werden de energietoeslag, het energieplafond en verhoging van de BTW terug naar 21% per 1 januari 2023 toegelicht.

 

Energiecoaches, maatjes en adviseurs

Tot slot vertelde Yvonne Feuerhahn (Energieregisseur Veluwe Duurzaam) welke hulp het energieloket van de gemeentes op de Veluwe biedt om het individuele energieverbruik en de kosten te verlagen. Er zijn energiecoaches en praktische coaches die helpen, maar ook energiemaatjes die langduriger ondersteuning bieden. In de energiebieb zijn bijvoorbeeld een CO2-metersen energiemonitor te leen. Verder worden energiebespaaracties georganiseerd en kunnen professionele energieadviseurs worden geboekt.

Na afloop van de presentaties was er volop gelegenheid om energierekeningen door te lopen en na te praten.

EnergieCafé over warmtepompen enorm succes

EnergieCafé over warmtepompen enorm succes

Het EnergieCafé over warmtepompen was woensdag 20 april jl een enorm succes. Bijna 175 bewoners uit de gemeente Harderwijk en andere belangstellenden kregen in het EnergieCafé informatie over het duurzaam verwarmen van je woning met een warmtepomp. De installatie van een warmtepomp is een van de mogelijkheden als alternatief voor aardgas.

De verschillende technieken werden uitgelegd, voor- en nadelen besproken en vragen beantwoord. In verschillende informatiestands deelden leden van Endura hun ervaringen en demonstreerden deskundigen de werking van uiteenlopende soorten warmtepompen en adviseerden over installatie, toepassing en mogelijkheden van subsidies. De bezoekers van het EnergieCafé vertrokken met veel informatie, inspiratie en energie om toe te passen bij de verduurzaming van hun woonomgeving.

Na een warm welkom van de organisatoren van het EnergieCafé, Wim Sederel (Endura Harderwijk) en Tom Meuwissen (gemeente Harderwijk) behandelde Roel Oosterhoff (installateur en ervaringsdeskundige) de verschillende soorten warmtepompen, de techniek, toepasbaarheid van de warmtepomp en beantwoorde vragen over de kosten, het gebruik en de installatie. Belangrijk bleek ook de noodzaak van isoleren om te kunnen overstappen naar een (hybride) warmtepomp.

 

Informatiestands

Na de presentaties werden de (ervarings)deskundigen van verschillende informatiestands kort geïntroduceerd. Daarna konden bezoekers, onder het genot van een drankje, terecht voor individuele vragen en de werking van meerdere soorten warmtepompen zien.
Zo kon men o.a. zien hoe je de met een warmtepomp in de zomers opgewekte energie, ‘s winters gebruikt in combinatie met een huisaccu. En ontdekken hoe een duale lucht/water warmtepomp werkt. Veluwe Duurzaam was aanwezig als duurzaamheidsloket van de gemeente Harderwijk waar je onafhankelijk advies kunt inroepen van een energieadviseurs of -coaches, vragen kunt stellen over subsidies, leningen en kortingen ontvangt om je woning te verduurzamen.

Leden van Endura vertelden hoe ze hun eigen (soms historische) woning hadden verduurzaamd met o.a. thermodynamische en lucht/warmte warmtepompen, airco’s en zonnepanelen. Al met al vertrokken de bezoekers van het EnergieCafé met veel informatie, inspiratie en energie om toe te passen bij de verduurzaming van hun woonomgeving.

De informatiemarkt werd mede mogelijk door: Remeha, Veldhuizen Energie, Nathan, Veluwe Duurzaam, Doeko Hekstra, Evert Raaijen, Henk van de Berg en Jan Dur. Het EnergieCafé is georganiseerd door Endura Harderwijk, werkgroep warmte, in samenwerking met de gemeente Harderwijk. Bekijk de presentatie tijdens het EnergieCafé.

Dit EnergieCafé werd georganiseerd in samenwerking met gemeente Harderwijk.

 

Doe ook mee!

Meld je aan als lid of voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteit van Endura waarmee we samen bouwen aan de toekomst van een duurzaam Harderwijk en Hierden.

Endura nieuwsbrief maart 2022

Endura nieuwsbrief maart 2022

In deze nieuwsbrief:

 • Algemene ledenvergadering Endura 29 maart
 • EnergieCafé Warmtepomp 20 april 2022
 • Endura EV-testdag, 14 mei 2022
 • Climate Classic Tour
 • Projectweek ‘Energietransitie’ Kinderen voor Duurzaamheid

Algemene Ledenvergadering Endura op 29 maart

Wanneer: 29 maart 2022
Plaats: California
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Op 29 maart a.s. kunnen we je weer ( fysiek) bijpraten over de ontwikkelingen binnen je coöperatie. De agenda ontvang je rond 22 maart a.s. We rekenen natuurlijk op je komst, het kan weer!
Een belangrijk onderdeel van de agenda die avond is de zoektocht van het bestuur naar een manier om als Endura door te ontwikkelen van “ontwikkelaar” naar een duurzame beweging. En daarmee meer inwoners, ondernemers en bestuurder te bereiken. Zo willen we onze missie bereiken en onze stad nog duurzamer maken. Kom, doe en denk mee! Binnenkort ontvang je de vergaderstukken.

 

EnergieCafé over alles wat te maken heeft met warmtepompen

Datum: Woensdag 20 april 2022
Tijd: van 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: California, Deventerweg 2A te Harderwijk

Samen met de Gemeente Harderwijk, organiseren we op 20 april een Energiecafé met als enige onderwerp warmtepompen. Tijdens dit speciale EnergieCafé krijg je antwoord op vragen als: is dit de oplossing om van het gas af te komen, zijn warmtepompen al betaalbaar, welke subsidies zijn er, hoe werken ze en heb je dan altijd zo’n ventilator in je tuin.

Roel Oosterhoff, van installatiebedrijf Oosterhoff-Poolen, zal het EnergieCafé inleiden. Daarnaast zijn er diverse “kraampjes” waar je meer te weten kunt komen over de warmtepomp, subsidies en vragen kunt stellen aan ervaringsdeskundigen.
Dit EnergieCafé wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Harderwijk. Ook zij zullen aanwezig zijn op deze avond. In verband met de catering vragen we je om je voor het EnergieCafé aan te melden.

 

EV-testdag, 14 mei 2022

Datum: Zaterdag 14 mei 2022
Tijd: van 10.00 uur tot 16.00 uur
Plaats: Overloopparkeerterrein, Vuurtorenweg te Harderwijk

Op zaterdag 14 mei a.s. organiseren we een Endura EV-testdag bij Zonnepark Harderwijk, gelegen op het overloopparkeerterrein, langs de N302.
Heb je al langer de wens om een proefrit te maken in een elektrisch aangedreven voertuig? Dat kan op 14 mei a.s.. Er komen die dag zo’n 30 verschillende elektrisch aangedreven auto’s, ook uit de betaalbare prijsklassen, om naar te kijken en in te rijden.

Verder zijn er presentaties over thema’s, zoals deelmobiliteit en de laadinfrastructuur in Harderwijk. We onderzoeken nog de mogelijkheid om ook elektrische motoren te presenteren. Ruim vooraf krijg je de mogelijkheid om in te schrijven via onze website (tijd, auto). Houd daarom onze berichten en website goed in de gaten.

 

Cycling4Climate-tour stopt niet in Harderwijk

De CCT gaat wel door maar we zullen als Endura daarbij verder geen rol vervullen. Dat komt omdat er (1) maar 3 aanmeldingen bij ons binnen zijn gekomen om mee te doen en (2) we het programma geen lokaal tintje konden geven. Wil je wel meedoen, meld je aan als je 125, 250 of 375 km wil fietsen van Breda naar Groningen via deze link.

 

Projectweek ’Kinderen voor Duurzaamheid’

De afgelopen weken draait op bijna alle basisscholen in Harderwijk en Hierden een groots project rondom de energietransitie. Dit project wordt in de laatste week van maart afgesloten met een heuse projectweek, waarin o.a. de energiebus langs de scholen gaat om kinderen nog meer te laten zien en beleven wat de energietransitie voor hen betekent.

Dit project is een initiatief van stichting Kinderen voor Duurzaamheid en heeft als doel de energietransitie dichter bij de kinderen van nu te brengen. Naast speciale lessen en lesmateriaal, vinden er ook diverse acties plaats. Zo was er een warmetruienwedstrijd en kunnen de kinderen aan de slag als junior energiecoach. Deze week verzamelen de kinderen extra geld voor het verduurzamen van “hun” school door CAI-kastjes, modems en telefoons op te halen in de buurt en aan te bieden voor recycling (ondersteund door KPN en de CAI-Harderwijk). Het project wordt afgeloten met een veiling op 12 april a.s.

Endura is als inspirator van het eerste uur, nauw betrokken bij de stichting en ondersteunt de activiteiten van harte. Lees meer over de stichting.