EnergieCafé: Help! Mijn energierekening

EnergieCafé: Help! Mijn energierekening

Op 10 oktober 2022 organiseerde Endura, samen met de gemeente Harderwijk het EnergieCafé: Help! Mijn energierekening. Het EnergieCafé werd bezocht door meer dan 75 belangstellenden. Zij kregen uitleg over de opbouw van hun energierekening en ontvingen tips en informatie om hun kosten te verlagen. Naast goed controleren van de rekening, alert zijn op speciale tarieven en kosten, bleek vooral het verlagen van het eigen energieverbruik de belangrijks winst op te leveren.

Besparen op je energieverbruik en je energiekosten kan in veel gevallen. Hoe krijg je grip op je energiekosten? Daar keken we samen naar tijdens het EnergieCafé.

  • Waarom zijn de prijzen zo hoog?
  • Welke kosten staan er precies in het jaaroverzicht van je energieleverancier?
  • Welke kosten kun je zelf beïnvloeden en hoe?
  • Welke regelingen en subsidies zijn er nu beschikbaar voor bewoners en bedrijven in Harderwijk?
  • Wat kun je zelf doen om je energieverbruik te verlagen?
  • Hoe kunnen we zorgen dat we minder afhankelijk worden van (grijze) buitenlandse elektra en gas?

Samen de energietransitie in Harderwijk vormgeven

Wim Sederel, directeur van Energie coöperatie Endura opende het EnergieCafé door alle bewoners, bedrijven en instellingen aan te moedigen mee te doen om de energietransitie in Harderwijk en Hierden samen vorm te geven. Onafhankelijker te worden door ons eigen verbruik zelf lokaal en duurzaam op te wekken. Endura wil dit begeleiden, zodanig dat iedereen hierover kan meepraten, meebeslissen en de vruchten ervan kan plukken. Endura praat mee aan belangrijke beleidstafels. Op deze manier hebben alle leden in de coöperatie een stem.

 

De energiemarkt

Roelof Potters (energieprofessional) legde uit hoe de huidige internationale energiemarkt werkt en energieprijzen ontstaan. Tot een jaar geleden was er nog weinig aan de hand. Inmiddels zijn de prijzen enorm gestegen door de beperking van gas uit Rusland en het vullen van energiebuffers voor de winter door Europa. De verwachting is dat prijzen voorlopig hoog zullen blijven tot Europa stappen heeft kunnen maken in de transitie naar eigen opwek van duurzame energie en onafhankelijk wordt van gas. Dit zal de energieprijs op termijn waarschijnlijk stabiliseren.

 

Je energierekening nader bekeken

Peter van de Berg (Penningmeester Endura) besprak de verschillende kostenposten op je energierekening, waar je op moet letten en waar je invloed op hebt. Denk aan dag- en nachttarief, variabel of vasttarief, hoogte van het vastrecht en het teruglevertarief. Vergelijk leveranciers op al deze punten. Pas ook op voor hoge voorschotten. Energieleveranciers kunnen ook omvallen! De grootste besparing is echter te bereiken door het eigen energieverbruik te verminderen. Dat is goed voor je portemonnee en de wereld.

 

Hoe helpen gemeente en overheid

Tom Meuwissen (Beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Harderwijk) lichte de diverse initiatieven, subsidiemogelijkheden en regelingen toe die de gemeente beschikbaar stelt om kosten op korte en langere termijn te verlagen. Zo is er het initiatief Aardgasvrij wonen, het Financieel Trefpunt en de Toekomstbestendig wonen lening. Nieuw is het Klusteam dat per november in Harderwijk zal worden ingezet om met name woningen met een slecht energielabel te voorzien van kleinschalige verbetermaatregelen. Verder werden de energietoeslag, het energieplafond en verhoging van de BTW terug naar 21% per 1 januari 2023 toegelicht.

 

Energiecoaches, maatjes en adviseurs

Tot slot vertelde Yvonne Feuerhahn (Energieregisseur Veluwe Duurzaam) welke hulp het energieloket van de gemeentes op de Veluwe biedt om het individuele energieverbruik en de kosten te verlagen. Er zijn energiecoaches en praktische coaches die helpen, maar ook energiemaatjes die langduriger ondersteuning bieden. In de energiebieb zijn bijvoorbeeld een CO2-metersen energiemonitor te leen. Verder worden energiebespaaracties georganiseerd en kunnen professionele energieadviseurs worden geboekt.

Na afloop van de presentaties was er volop gelegenheid om energierekeningen door te lopen en na te praten.

EnergieCafé over warmtepompen enorm succes

EnergieCafé over warmtepompen enorm succes

Het EnergieCafé over warmtepompen was woensdag 20 april jl een enorm succes. Bijna 175 bewoners uit de gemeente Harderwijk en andere belangstellenden kregen in het EnergieCafé informatie over het duurzaam verwarmen van je woning met een warmtepomp. De installatie van een warmtepomp is een van de mogelijkheden als alternatief voor aardgas.

De verschillende technieken werden uitgelegd, voor- en nadelen besproken en vragen beantwoord. In verschillende informatiestands deelden leden van Endura hun ervaringen en demonstreerden deskundigen de werking van uiteenlopende soorten warmtepompen en adviseerden over installatie, toepassing en mogelijkheden van subsidies. De bezoekers van het EnergieCafé vertrokken met veel informatie, inspiratie en energie om toe te passen bij de verduurzaming van hun woonomgeving.

Na een warm welkom van de organisatoren van het EnergieCafé, Wim Sederel (Endura Harderwijk) en Tom Meuwissen (gemeente Harderwijk) behandelde Roel Oosterhoff (installateur en ervaringsdeskundige) de verschillende soorten warmtepompen, de techniek, toepasbaarheid van de warmtepomp en beantwoorde vragen over de kosten, het gebruik en de installatie. Belangrijk bleek ook de noodzaak van isoleren om te kunnen overstappen naar een (hybride) warmtepomp.

 

Informatiestands

Na de presentaties werden de (ervarings)deskundigen van verschillende informatiestands kort geïntroduceerd. Daarna konden bezoekers, onder het genot van een drankje, terecht voor individuele vragen en de werking van meerdere soorten warmtepompen zien.
Zo kon men o.a. zien hoe je de met een warmtepomp in de zomers opgewekte energie, ‘s winters gebruikt in combinatie met een huisaccu. En ontdekken hoe een duale lucht/water warmtepomp werkt. Veluwe Duurzaam was aanwezig als duurzaamheidsloket van de gemeente Harderwijk waar je onafhankelijk advies kunt inroepen van een energieadviseurs of -coaches, vragen kunt stellen over subsidies, leningen en kortingen ontvangt om je woning te verduurzamen.

Leden van Endura vertelden hoe ze hun eigen (soms historische) woning hadden verduurzaamd met o.a. thermodynamische en lucht/warmte warmtepompen, airco’s en zonnepanelen. Al met al vertrokken de bezoekers van het EnergieCafé met veel informatie, inspiratie en energie om toe te passen bij de verduurzaming van hun woonomgeving.

De informatiemarkt werd mede mogelijk door: Remeha, Veldhuizen Energie, Nathan, Veluwe Duurzaam, Doeko Hekstra, Evert Raaijen, Henk van de Berg en Jan Dur. Het EnergieCafé is georganiseerd door Endura Harderwijk, werkgroep warmte, in samenwerking met de gemeente Harderwijk. Bekijk de presentatie tijdens het EnergieCafé.

Dit EnergieCafé werd georganiseerd in samenwerking met gemeente Harderwijk.

 

Doe ook mee!

Meld je aan als lid of voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteit van Endura waarmee we samen bouwen aan de toekomst van een duurzaam Harderwijk en Hierden.

Lokale energiecoöperaties Noord-Veluwe samen de regio in

Lokale energiecoöperaties Noord-Veluwe samen de regio in

De zes energiecoöperaties op de Noord-Veluwe in de gemeenten Ermelo, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Hattem, Oldebroek en Putten gaan op regionaal niveau hechter samenwerken. De samenwerking, onder de naam coöperatie Energie Samen Noord Veluwe (ESNV), is ondersteunend aan de lokale activiteiten van iedere coöperatie. Lokale focus blijft nadrukkelijk voorop staan. Samenwerking maakt het mogelijk de groeiende uitdagingen van de energietransitie vanuit de lokale coöperaties, door en voor de plaatselijke samenleving met vrijwilligers, op professionele wijze aan te gaan.

 

Waar krachten zich bundelen, moet je je organiseren

“Veel zaken rond de energietransitie vinden momenteel op landelijk en regionaal niveau plaats, denk aan de Regionale Energie Transitie (RES), verstrekking van subsidies en bijdragen uit ontwikkelfondsen. Daar waar de krachten zich bundelen, moet je je organiseren. Dat doen we met dit initiatief. Samen sta je sterker en zorgen we ervoor dat iedereen kan meewerken aan en profiteren van een schone omgeving en betaalbare duurzame energievoorziening voor ons allemaal”, vertelt Ton Marechal (kersverse voorzitter van ESNV). “Neem bijvoorbeeld het elektriciteit netwerk. Dat is nog niet ingericht op het toekomstige energielandschap. Bij dit soort zaken moet je elkaar als lokale coöperaties niet in de weg zitten, maar juist samenwerken in het belang van de lokale gemeenschap.”

 

Energietransitie voor de helft gerealiseerd door publieke participatie en burgerinitiatieven

Nederland heeft zich in haar Klimaatakkoord ten doel gesteld 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 ten opzichte van 1990. “Nationaal omvat de opgave van de energietransitie de komende decennia een investering van vele tientallen miljarden euro’s. De Noord-Veluwe zal daarin haar aandeel leveren. De helft hiervan moet komen uit publieke participatie en burgerinitiatieven. Dat vraagt nogal wat van al die relatief kleine lokale coöperaties die voor het grootste deel werken met vrijwilligers. We zullen moeten professionaliseren om deze uitdaging aan te kunnen gaan. Meer body krijgen, capaciteit, kennis en kunde uitbreiden. Dat kan door onze krachten te bundelen, onze capaciteit en expertise te delen en gezamenlijk in te kopen indien nodig.”

“De projecten worden ook groter en hebben een gemiddelde looptijd van 15 tot 25 jaar. De continuïteit van de projecten en het beheer ervan moeten in die periode geborgd zijn. Ook dat is iets dat we samen beter kunnen invullen”, geeft Wim Sederel aan, directeur van Endura Harderwijk.

 

Samen voor en met elkaar

“De energietransitie speelt zich af op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Voor lokale coöperaties geldt het uitgangspunt ‘samen voor en met elkaar’. Het gaat om de aanleg van een wind- of zonnepark, verlagen van energielasten, lokaal opgewekte energie ook lokaal afnemen. Maar steeds meer initiatieven en spelers zijn gemeente overstijgend en dan kom je elkaar snel tegen. In dat soort projecten wil je samenwerken en elkaar niet in de wielen rijden.”

“Ook veel spelers, zoals woningcorporaties, banken, energieleveranciers, gemeenten, bedrijvenkringen en bedrijven met hun keten willen en moeten verder kijken dan de grens van hun vestigingsgemeente. Ze zoeken partners die professionaliteit, continuïteit en lokale participatie kunnen combineren. Wij kunnen hier invulling aan geven en garanderen dat de lasten en lusten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en niet wegvloeien naar grote (buitenlandse) bedrijven met vooral een winstoogmerk. De eerste gesprekken lopen al.”

ESNV wordt geen nieuw loket. Alle contacten en initiatieven beginnen nog steeds bij de lokale coöperaties. Heeft u interesse of ideeën? Neem contact op met Endura.

#ESNV #EnergieSamen #NoordVeluwe #energietransitie #zonnepark #Harderwijk #zonnepanelen #groene #stroom #duurzame #energie #lokale #energiecoöperatie #lokaal #Endura #Harderwijk #Hierden

“Met duurzame samenwerking bereik je meer dan alleen”

“Met duurzame samenwerking bereik je meer dan alleen”

Op het gebied van duurzaamheid is de gemeente Harderwijk al jaren bezig om stappen vooruit te zetten, legt Bram Oudejans, Beleidsmedewerker Duurzaamheid- en energie, uit. “Denk aan het recyclen van afval, energiebesparing, duurzaam opwek van energie en het streven naar biodiversiteit en meer groen in de openbare ruimte. Ook is er een duurzaamheidsvisie opgesteld met heldere kaders en een duidelijke, doelgerichte strategie.” Biodiversiteit, energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit vormen de pijlers, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. “Onze duurzaamheidsvisie is in samenwerking met onze inwoners en het bedrijfsleven tot stand gekomen. Als we deze doelen willen halen, hebben we elkaar ook in de uitvoering die samenwerking keihard nodig. In deze editie willen we onze waardering laten blijken, laten zien wat er gebeurt als we ideeën gezamenlijk uitwerken en uitnodigen tot het opzetten van nieuwe duurzame initiatieven. Door samenwerking bereik je meer dan alleen.” (Artikel Harderwijk Magazine, september 2021)

 

Energietransitie: Endura Harderwijk

Energiecoöperatie Endura Harderwijk heeft samen met de gemeente Harderwijk een uniek project opgezet: Zonnepark Harderwijk. Op het overloopterrein aan de Vuurtorenweg wordt een parkeerterrein overkapt met een carport met daarop meer dan 5000 zonnepanelen.

Directeur Wim Sederel: “Het is zeer innovatief voor Nederland en we hebben er allemaal baat bij!’’

Wie de polder inrijdt, ziet rechts van de N302 een enorme lege vlakte. Het overloopparkeerterrein P8 wordt vooral gebruikt in het drukke vakantieseizoen, onder andere door bezoekers aan het Dolfinarium, zo’n twee maanden per jaar. In plaats van een asfaltvlakte die tien maanden per jaar bijna niet wordt gebruikt, bedacht Endura de bouw van een zonnepark boven deze parkeerplaatsen.

“De te bouwen carport maakt het mogelijk om er én te parkeren én energie op te wekken. Wij willen hiermee 12 maanden per jaar energie opwekken. Half september begint de bouw; dan gaan de palen de grond in en daarna komt de staalconstructie er bovenop. We rekenen erop dat dit project voor het eind van het jaar draait.” Bram Oudejans: “Een zonnepark waarbij een energiecoöperatie en een gemeente gezamenlijk ontwikkelen, dat is uniek in Nederland. Dat is iets waar we trots op mogen zijn!” Ook inwoners en lokale bedrijven kunnen participeren. Dit past heel goed bij de doelstellingen van Endura.

“Er is veel interesse voor dit project, omdat steeds meer inwoners en organisaties het verduurzamen van het energieverbruik als een belangrijk doel zien. En het mooie is, als je dit lokaal kunt doen en ook nog een leuke rente mag ontvangen, is dat driedubbele winst. Binnen een half jaar hadden we al genoeg inschrijvingen. Als het zonnepark winst maakt, profiteren niet alleen de participerende inwoners en bedrijven. Ook kan de gemeente haar deel investeren in het Duurzaamheidsfonds en Endura zet haar deel in voor de opstart van nieuwe projecten. Zo verduurzamen we samen Harderwijk.’’

 

Over Energiecoöperatie Endura Harderwijk

Endura is een Energiecoöperatie voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. “Het is een burgerinitiatief om in Harderwijk samen te werken aan de energietransitie. We werken eraan om het energiegebruik in Harderwijk verduurzamen en verminderen. Endura levert en produceert energie uit hernieuwbare bronnen (zoals zon en wind), om kosten te besparen en CO2 uitstoot te reduceren. Voor onze toekomstige generaties willen wij bewust met onze energie omgaan. Energie wat duurzaam, schoon en lokaal opgewekt is voor een leefbare omgeving. En dat doen we het liefst gezamenlijk, om met meer daadkracht mooie resultaten te bereiken.”

Bouw mee aan de toekomst van duurzaam Harderwijk. Wordt lid van Endura!

 

#lokale #energiecoöperatie #toekomst #duurzaam #Harderwijk #groene #energie #energiebesparing #energietransitie #Endura #Zonnepark #Harderwijk

Eerste paal in de grond Zonnepark Harderwijk

Eerste paal in de grond Zonnepark Harderwijk

Wethouder Bert van Bijsteren en Ruud Mantingh (voorzitter Energiecoöperatie Endura) slaan symbolisch een paal in de grond ter gelegenheid van de start van de aanleg van Zonnepark Harderwijk.

Afgelopen week gingen 199 palen de grond in als fundament voor de carport die komende maanden zal verrijzen op het overloopparkeerterrein aan de noordzijde van de N302. De carport wordt voorzien van 10.890 m2 zonnedak met 5854 panelen. Ook worden 32 laadpalen geplaatst. Het park krijgt een opwekcapaciteit van 2 Megawatt dat gelijkstaat aan elektriciteit voor ongeveer 575 huishoudens. Het streven is dat het park begin 2022 haar eerste groene stroom levert.

 

Unieke samenwerking

Zonnepark Harderwijk is een unieke samenwerking tussen Gemeente Harderwijk en lokale Energiecoöperatie Endura. Samen grepen ze de kans om een parkeerterrein in Harderwijk te overkappen met een solar carport. Het parkeerterrein wordt hoofdzakelijk gebruikt door de bezoekers van het dolfinarium. Wat betekent dat op dit grote terrein slechts twee maanden per jaar wordt geparkeerd en het verder nagenoeg ongebruikt is. Door een carport met zonnedak wordt op het terrein het hele jaar energie opgewekt.

 

Bouwen aan de toekomst

Voor gemeente Harderwijk draagt het nieuwe zonnepark bij aan de duurzaamheidsambities die voortkomen uit het Klimaatakkoord. Energiecoöperatie Endura Harderwijk heeft zich samen met haar leden ten doel gesteld om binnen één generatie alle energie die we in onze gemeente met elkaar gebruiken ook hier samen op te wekken. “Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor ons eigen energiegebruik. Dat past in deze tijd en zo bouwen we samen aan de toekomst van een duurzaam Harderwijk. De lasten en de lusten van lokale energieopwekking komen onze eigen gemeente toe. Zo profiteren wij allemaal van de energietransitie”, aldus Wim Sederel, directeur van Endura.

Meebouwen aan de toekomst kan als lid van Endura. Volg de ontwikkelingen van het zonnepark op www.endura-harderwijk.nl

#energietransitie #zonnepark #Harderwijk #overloopparkeerterrein #zonnepanelen #groene #stroom #duurzame #energie #lokale #energiecoöperatie #lokaal #Endura